Menu Zavřeno

LSC přístup k ADAPTACI zaměstnanců ve 21.století

„Leadership Synergy Community je platforma stavící práci s klientem na pilířích synergie a sdílení. Propojujeme poradenství a vzdělávací aktivity kolem firem LSC, CE‑PA, Prolean a FC Czech.“ říká Gerhard Knop jeden ze zakladatelů komunity LSC.

Adaptace je zlehčována na práci personálního – smlouva, zaškolení a na pracoviště. Potenciál zvýšení angažovanosti je na začátku, pro nás tedy spíše ještě před 1. dnem ve firmě a v prvních hodinách. To je „nejzákladnější“ adaptace – od dohody o nástupu po max. 5. pracovní den. Až v 66% firem nedostávají zaměstnanci systematické úvodní zaškolení. To vede k fluktuaci i přes 50 % do jednoho roku. A k opakovaným nákladům na nábor, zaškolení – 30.000 Kč/osoba nemusí být celý náklad.

Proces adaptace nového zaměstnance je stěžejní investicí, kterou by měla podstoupit každá firma, která chce zamezit fluktuaci a zajistit produktivitu nově přijatého zaměstnance na požadovanou úroveň v co nejkratším čase.

Díky zkušenostem s implementací adaptace a velkého množství spolupracujících partnerů nabízí platforma LSC proces ADAPTACE, který umožní flexibilně a efektivně pracovat s novými zaměstnanci a současně se zaměstnanci, kteří přecházejí interně v rámci společnosti.

Nabízíme kompletní program adaptace, který obsahuje několik druhů školení/kurzů ve formě prezenční, e-learningu či webináře, tak aby forma seděla danému kurzu. Dále je možné si vybrat typ školení – individuální pro 1 zaměstnance nebo firemní skupina nových zaměstnanců či sdílený kurz pro Vaši firmu a další firmu, která také vytváří ve firmě adaptaci. No a třetím atributem je, kdo bude školit – dbáme na to, aby část zaškolení dodávali interní odborníci a vedoucí pracovníci (zapojení) a/nebo jsme společně pracovali na jejich přípravě na interní dodání. Cílem není stejná témata dodávat léta z naší firmy, ale celkově pozvednout interní zapojení do těchto procesů a odbornost v oblasti interního lektoringu. 

Jinými slovy propojujeme lidi mezi firmami, odborníky externí a interní a zkušené pracovníky s nováčky (u některých témat lze do skupiny nominovat dlouholeté zaměstnance i nováčky). Jako důležité vnímáme i to, aby se některé části realizovaly před nástupem a tím šetřit mzdové náklady při zvýšení angažovanosti.