Menu Zavřeno

Trénink analýza a měření práce

Ve spolupráci ProLean a Smart4Factory organizujeme společně trénink zaměřený na oblast analýzy a měření práce. Hlavním záměrem tréninku je nejen se naučit metodiky a nástroje pro analýzu a měření práce, ale také si to prakticky vyzkoušet na reálných výrobních procesech. Zároveň si budeme ukazovat praktické využití nástrojů pro optimalizaci spotřeby časů norem. Trénink proběhne v Buchlovicích v termínech 07. – 08. září a následně 21. – 22. září.

Cíle tréninku

 • Naučit se analyzovat práci
 • Naučit se normovat práci s využitím různých přístupů
 • Ukázat si základní přístupy normování práce – momentkové pozorování
 • Strukturované odhady, časové studie, předdefinované časy
 • Na vlastních příkladech z firmy si vyzkoušet jednotlivé přístupy a vybrat vhodnou metodiku na základě typu a charakteru výroby a výrobku
 • Naučit se vidět plýtvání a ztráty ve výrobě
 • Definovat potenciál ve vlastních výrobních provozech
 • Ukázat si různé přístupy k přirážkám a stanovení přímých časů, dávkových časů apod.

I. Cyklus (2 dny)
07. - 08. září 2021

 • Co je to analýza a měření práce
 • Přístupy k analýze práce
 • Štíhlá výroba a plýtvání
 • Metodika normování a průmysl 4.0 (nové metody)
 • Výstupy analýzy práce
 • Metodika normování práce podle typu výroby a produktu
 • Momentkové pozorování, strukturované odhady, časové studie, předdefinované časy
 • Zadání pro úlohu ve vlastní výrobě
  •  

II. Cyklus (2 dny)
21.-22. září 2021

 • Vyhodnocení úloh
 • Zpětná vazba
 • Videoanalýza a tvorba normativů a norem
 • Metodika normování
 • Přirážky k normotvorným časům
  •  

Výstupy

 • Metodika analýzy a měření práce
 • Vlastní videoanalýza standardu a normy práce
 • Zpětná vazba na metodiku normování
 • Interní školicí materiál
 • Posouzení vlastních potenciálů ve firmě

Režim

 • V průběhu 2 až 3 týdnů budou účastníci zpracovávat „domácí úkol“, při kterém si zkusí sami tvorbu normy, videoanalýzu apod., což bude tvořit podklad pro II. cyklus

Náš tým

 • Peter Debnár
 • Michal Polášek
 • Daniel Ripel
 • Dušan Dostál
 • Michal Zgabaj

Registrace

CENA 15.900 Kč / účastník

Buchlovice

Termín v Buchlovicích v září 2021 – lze zaregistrovat “pro informaci”. O termínu Vás budeme včas informovat e-mailem.

SPOLEČNĚ ZOPTIMALIZUJEME NORMY A ZLEPŠÍME PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ CESTOU SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ČASU O 10 – 15 %.

Garant

Peter Debnár

Kontakt

Partner
+ 420 724 950 990
debnar@lsctogether.com

Kompetence

Klíčovými kompetencemi jsou tvorba strategií, řízení inovačních procesů, Lean management, modely řízení firem.

Praxe

Působí více jak 20 let v různých firmách s různým zaměřením (Škoda Auto a.s., AERO Vodochody a.s., LINET spol. s.r.o.)​