BLOG

Přečtěte si, co je nového
 

Vám všem, kteří jste nyní pod tlakem práce on-line nebo chcete tuto možnost využívat dobrovolně a do března 2020 jste o něčem takovém ani neuvažovali, představujeme aplikaci Zoom, která se nám osvědčila v rámci diskusí Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje. V souvislosti s pomocí firmám postižených COVID-19 jsme pro KHKKK ve spolupráci s ...

Motivačné systémy sú veľmi dynamické a ich efektivita závisí od mnohých faktorov, ako sú systém rozvoja pracovníkov v podniku, od úrovne podnikovej kultúry a mnoho ďalších. Motivácia je nevyhnutnou podmienkou správnej a efektívnej realizácie stratégie ako aj jej správneho fungovania.

COVID-19

22.03.2020

Všichni procházíme dobou, kterou jsme dosud nepoznali a kterou si nikdo z nás nepřál.

I letos jsme se, my z LSC, zúčastnili konference Fenomén 4.0, jejímž cílem je sdílet informace a přístupy k procesu digitální transformace v podobě přednášek a ukázek ve čtyřech přednáškových sálech v rámci Business stage, HR stage, DIGI stage, SMART zóny. Náš partner Peter Debnár měl tu čest a zúčastnil se konference jako moderátor. A jak vlastně...

Je čas bilancování ..... I my, nová firma, se ohlížíme za prvním celým rokem činnosti firmy.

Od počátku prosince máme své první zázemí v kanceláři v Karlových Varech v ulici Moskevská 10. Jsme potěšeni tím, že se nám v prvním roce podařilo získat tolik zákazníků, že nás to přivedlo k tomu mít své zázemí. Věříme, že naše kancelář pomůže zjednodušit naši práci a bude možné diskutovat s našimi zákazníky i na místě s vybavením,...

V průběhu našeho profesního života se setkáváme se situacemi, kdy od nás okolí očekává obhajobu naší práce, prezentaci výsledků firmy nebo například tvorbu školení.