Menu Zavřeno

DUŠAN DOSTÁL

Nebrat sebe ani ostatní moc vážně a přistupovat ke všemu selským rozumem s humorem a nadhledem :-))

Dušan Dostál

PARTNER

Vede svoje partnery na cestě ke zdravým a prosperujícím firmám. Zaměřuje se při tom na budování pevných základů firemních hodnot, rozvoje strategie, týmové spolupráce a efektivní komunikace. Vše staví na 20 leté zkušenosti budování štíhlých (Lean) výrobních systémů a svých schopnostech porozumět problémům organizace, řídit změny, nadchnout lidi. Ovlivnil desítky jedinců i organizací na jejich cestě transformace. Vytrénoval stovky průmyslových inženýrů, realizoval desítky úspěšných transformací v Čechách i v zahraničí.

Vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultu managementu a ekonomiky, obor Průmyslové inženýrství.

Klíčovými kompetencemi jsou trvalé zlepšování, štíhlá výroba, Shop Floor Management, moderace workshopů, Value stream mapping, Zero defects philosophy, TPM, SMED, design výrobních buněk.

Má rád přírodu a vymýšlení kutilských projektů na svojí zahradě a domě. Volný čas nejraději tráví aktivně venku se svojí rodinou. Je propagátorem koučování, transakční analýzy a nadšený šiřitel tohoto směru do praxe.

AKTIVITY