E-learning podpora

E-learning tvoří v současné době velmi významnou a nedílnou součást konceptů vzdělávání a trend této formy vzdělávání významně roste. Tento fakt potvrzují i studie z USA, kde trh E-earningů tvořil v roce 2014 celkem 165 miliard amerických dolarů a předpokládá se 50-ti procentní růst do roku 2022 na 244 miliard amerických dolarů.

Růstový trend E-learningů je tažen jak podporou zahraničních univerzit, tak výhodami, které E-learningy nabízejí. Mezi tyto výhody patří především úspora nákladů ve formě nízkých cen oproti prezenčním školením. Další výhodou této formy je úspora času, zvýšení efektivity vzdělávání z důvodu možnosti volby času, místa a frekvence. Neméně významná výhoda vzniká právě při implementaci a tvorby výukových videí, kdy tyto projekty podněcují spolupráci lidí v týmu i napříč týmy a závody firmy a podporuje významně proaktivitu zaměstnanců.

A proto, dne 18. 6. 2019 v Cihelnách u Karlových Varů, proběhl workshop za účasti partnera Elderberrydata na téma Cesta k úspěšnému E-learningu za účasti zástupců významných firem z Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje. Firmám byly představeny jednotlivé formy vzdělávání, popsány e-learningové platformy a představeny metody a potřebné prostředky pro efektivní zavedení procesu vzdělávání pracovníků pomocí vlastních elearningových školení. 

Máte-li zájem dozvědět se o E-learning formě vzdělávání, potřebných prostředcích a procesu implementace více nebo byste uvítali podporu při zavádění E-learningu ve Vaší společnosti, neváhejte se na nás obrátit!

Nezávazná konzultace

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.