Finanční analýza

Co není uvnitř vidět, protože žijete denní problémy...

POPIS SLUŽBY

Vstupy pro přípravu analýzu

  1. Zákazník dodá standardní výkazy (Výsledovka, Rozvaha, Cash-flow) v excel souborech
  2. Dodavatel a senior zástupce zákazníka sladí firemní priority, které budou zohledněny při zpracování analýzy (výnosy/náklady/cash)
  3. Dodavatel zpracuje tato data

Realizace zakázky - Max. 3 Týdny od dodání vstupních dat

  1. Zpracování analýzy dat za poslední 3 uzavřené kalendářní roky a aktuální rok (pokud je min. 6 měsíců uzavřeno)
  2. Shrnuté formou prezentace pro vedení firmy - zaměření na hlavní pozitivní oblasti hospodaření a na hlavní potenciály rizik či zlepšení hospodaření
  3. Představení návrhu na které položky se zaměřit a čím se zabývat v následujícím období s ohledem na stanovené priority

VÝSTUPY

SHRNUTÍ

  1. Prezentace zjištění (.ppt formát, potenciální rizika, opatření)
  2. Doporučení zaměření pro další období

PŘEDÁNÍ

  1. Diskuse s ředitelem společnosti nebo finančním ředitelem
  2. Prezentace určenému rozsahu vedení na společné schůzce

PRO KOHO?

Velikost firmy:

Ca do 500 zaměstnanců

Ca do 500 mio. Kč obrat

Pozice ve firmě:

Finanční ředitel

Ředitel

Majitel

REALIZÁTOR

Analytik + manažer financí s dlouholetou praxí z bankovnictví a průmyslu

CENA

45.000,- Kč bez DPH jednodenní seminář Controlling pro 2 manažery v ceně

nebo

35 000,- bez DPH

Objednejte si naše služby

Zarezervujte si místo včas nebo se nechte informovat