Konference FIREMNÍ VRBA

INSPIROVAT

Uspořádat inspirativní setkání pro zástupce firem, nejen z Karlovarského kraje

SDÍLET

Vytvořit místo pro vzájemné sdílení myšlenek firem, které se rozhodly jít cestou od oranžových k firmám tyrkysovým, nebo o tom přemýšlejí

PROPOJIT

Zajistit, aby se účastníci vzájemně seznámili a získali kontakty (networking)

Otevřená komunikace

Hledání odpovědí na 7 otázek při inspirativním setkání

  1. Co je to otevřená komunikace a jaké aspekty do života firmy přináší?
  2. Jaké jsou nástroje otevřené firemní komunikace?
  3. Jak komunikuje svobodná firma vs. firma tradiční?
  4. Zvyšuje otevřená komunikace angažovanost zaměstnanců?
  5. Má „otevřená“ komunikace vliv na zisk?
  6. Jakými způsoby může management otevřenou komunikaci ovlivnit?
  7. Existují nějaká doporučení, která lze ihned realizovat?

MÍSTO

Hotel Dvorana
Karlovy Vary

TERMÍN

16.09.2021

SPÍKŘI

Zástupci svobodných firem
Firemní ombudsman
Školský ombudsman