Gerhard Knop

"Věřím ve vnitřní potenciál ve firmě. Dlouhodobá řešení mají smysl pouze, pokud jsou realizována těmi, kteří chtějí. A ty nacházím v každé firmě."

Gerhard Knop

Partner

+ 420 605 224 938

knop@lsctogether.com

LinkedIn

Praxe v oblasti tvorby, implementace, vyhodnocení změn procesů. Více jak 25 let manažerské praxe od nižšího středního managementu po nejvyšší management v bankovnictví (Česká spořitelna) a v automobilovém průmyslu (WITTE Automotive v Nejdku).

Vystudoval gymnázium v Karlových Varech se zaměřením na IT a matematiku. Aktivní znalost německého a anglického jazyka.

Klíčovými kompetencemi jsou finanční řízení, výchova zaměstnanců, procesy v oblasti personalistiky. Stále častěji pak oblast implementace firemní kultury a hledání potenciálu v interních zaměstnancích.

Mezi zájmy řadím sport (aktivně i pasivně), nohejbal (dlouholetý hráč, trenér, mj. prezident Českého nohejbalového svazu). Mám 3 děti.