INTERNÍ KOMUNIKACE

"Nejdůležitější věci v komunikaci je slyšet, co nebylo řečeno nahlas." (P. Drucker)


Co děláme my?

Koncepty interní komunikace a komunikačních kanálů

Přenos interních informací na zaměstnance

Příprava a pilotní moderace interních setkání se zaměstnanci

Interní Brand

Vizuální management a koncept vizuálního podniku

Moderace workshopů a větších jednání


Co dokážeme zajistit?

Komunikační dovednosti - školení

Vydávání interních tiskovin

Zpracování intranetu (vč. znalostní verze intranetu - "wiki", lessons learnt...)


Kontaktní formulář

Kontaktní formulář