Menu Zavřeno

GERHARD

"Věřím ve vnitřní potenciál ve firmě. Dlouhodobá řešení mají smysl pouze, pokud jsou realizována těmi, kteří chtějí. A ty nacházím v každé firmě."

Peter Debnár

Kontakt

Partner
+ 420 605 224 938
knop@lsctogether.com

Kompetence

Klíčovými kompetencemi jsou finanční řízení, výchova zaměstnanců, procesy v oblasti personalistiky. Stále častěji pak oblast implementace firemní kultury a hledání potenciálu v interních zaměstnancích.

Praxe

Praxe v oblasti tvorby, implementace, vyhodnocení změn procesů. Více jak 25 let manažerské praxe od nižšího středního managementu po nejvyšší management v bankovnictví (Česká spořitelna) a v automobilovém průmyslu (WITTE Automotive v Nejdku).

KDO MĚ OVLIVNIL A JAK?

  • Alexandr Kozák – odvaha změnit pracovní pozici z vedoucího IT na v té době neexistujícího Ombudsmana
  • Martin Hastík – jak zvládnout nepopulární bezpečnost, ekologii, správu majetku a mít respekt a spolupráci výroby a celé firmy
  • Monika Gondášová – entuziasmus, naučit se vše co jde, nevzdávat se
  • Daniel Ripel – odvaha skončit a nemít práci, začít s “nejistě začínajícím” LSC a sdílet s námi zkušenosti
  • Barbora Štětinová – učení se stále novému, přechod mezi různými obory a rychlost řešení těžkých úkolů
  • Milan Kohout – klid, rozvaha, pomoc všem různým typů manažerů i zaměstnanců, spolupráce s odbory
  • Vladimír Pašek – vůlí na sobě pracovat, vzdělávat se, perfekcionismem a smyslem pro detail
  • Lumír Šarman – skromností, přirozeností, nadhledem a schopností nechat dojít lidi tam, kam chtějí (i když to mnohdy neví)
    Peter Debnár – rozhledem, vůlí dělat neprobádané, inspirací pro knihy, které mají smysl