Model fungování

Náš přístup vychází z jednoho ze základních principů, který je nutné realizovat v případě, že chceme úspěšně realizovat změnu a dosáhnout tak zlepšení - nejprve poznat prostředí - identifikovat priority - určit kořenovou příčinu a následně aplikovat princip 80/20 (identifikovat 20% řešení s kterými pro začátek dosáhneme 80% úspěch).

Pro nás je důležitější řešení jako například aplikace obecných nástrojů. Každý problém má řešení, nejprve je však nutné správně identifikovat příčinu a následně aplikovat ten správný nástroj.

Našim cílem není aplikovat nástroje, ale odstraňovat příčiny a hledat řešení.