Moderace workshopu - Strategie a plán 2019

Jak správně nastavit cíle a klíčové iniciativy pro nový rok?

POPIS SLUŽBY

Tato aktivita je z pohledu plánování klíčová pro každou firmu a nelze ji podcenit. Součástí každého procesu plánování je revize předcházejícího roku z pohledu naplnění klíčových cílů, úspěšných a neúspěšných projektů z pohledu vývoje trhu apod. Na základě této revize je možné začít plánovat rok budoucí a to z pohledu Financí - Zákazníka/Produktu - Zaměstnanců/Modelu vedení - Procesů/Modelu řízení.

Našim cílem je v rámci tohoto workshopu pomoc moderovat celý tento proces, který je rozdělen do fáze přípravné, realizační (2denní workshop) a fáze sumarizační. V rámci přípravy jsme schopni zhodnotit základní finanční parametry Vaší firmy a dát Vám správnou vazbu z hlediska priorit, příležitostí a oblasti, kde vnímáme určité ohrožení.

VÝSTUPY

  • Zhodnocení současného stavu firmy
  • Návrh klíčových cílů z pohledu:
  1. Financí
  2. Zákazník/Produkt
  3. Zaměstnanci/Model vedení
  4. Procesy/Model řízení
  • Výběr klíčových iniciativ/projektů
  • Zpracovaný plán/harmonogram

PRO KOHO?

Velikost firmy:

cca do 250 zaměstnanců

cca do 500 mil. Kč obrat

Pozice ve firmě:

Management a klíčoví zaměstnanci

MODERÁTOR

Moderátor, který má praktické zkušenosti s moderací strategických workshopů a zároveň, který působil na významných manažerských postech.

CENA

75.000,- Kč bez DPH

Při rozsahu 2 denního workshopu, včetně přípravy a zpracování finální prezentace (výstupu).

Objednejte si naše služby

Zarezervujte si místo včas nebo se nechte informovat