Služby

Jsme týmem odborníků a profesionálů, kteří se věnují aktivitám a projektům, které pomáhají našim partnerům a zákazníkům zlepšovat jejich úroveň kultury realizace změn a zlepšení, zvyšujeme jejich inovační potenciál a tím zlepšujeme jejich kapitalizaci zisku.

Věnujeme se realizaci a implementaci těchto principů napříč firemními procesy.

Soustředíme se na realizaci změn formou těchto principů.

Vývoj nových aplikací

Věnujeme se aplikaci nových věcí a nástrojů, které jsou specifické a jedinečné.

Učíme a sumarizujeme nové aplikace.

Vytváříme prostředí pro diskuzi a sdílení nových věcí.

Konzultační služby a workshopy

Pod jednou a společnou značkou realizujeme projekty.

Vzájemně sdílíme zdroje, kontakty a know-how.

Pomáháme si.

Tréningy a semináře

Pravidelně realizujeme specifické tréningy, semináře a vzdělávací programy.

Tréningové centrum

Ve spolupráci s firmami využíváme jejich tréningová centra jako platformu pro specifické tréningy, workshopy a projekty.

Publikační činnost

Pravidelně vydáváme knihy.

Pravidelně píšeme články.

Jsme aktivní na sociálních a profesních sítích, případně v komunitách.

Spolupráce s vysokými školami a univerzitami

Popularizovat obor a pomáhat školám s přednáškami, případně garantovat vybrané předměty. 

Znalostní management

Vytvářet prostředí a mít nástroje, skrze které budeme moci rozvíjet znalostní management v jednotlivých nástrojích.