Oblasti našich aktivit

Soustředíme se na všechny oblasti organizace, které vycházejí z našeho chápání procesní organizace.

Náš tým leaderů - manažerů a specialistů se soustřeďuje hlavně na tyto oblasti.

  1. Řízení strategie - bez strategie je pro organizaci velmi složité fungovat. Podle nás každá organizace má strategii, ať už v písemné formě, v kultuře firmy, v hlavách majitelů. Není však vždy jednoduchá přetvořit ji do srozumitelné a jasné formy. K tomu nám pomáhá mnoho přístupů.
  2. Obchodní procesy - tento proces nám zabezpečuje to, co je pro každou organizaci nevyhnutelné - vývoj a prodej našeho produktu. Chápeme úzké propojení mezi vývojem a prodejem. Jedno bez druhého nemůže existovat. Vývoj je to, co je na začátku.
  3. Administrativní procesy - je to soubor procesů, které nám zabezpečují servis pro celou organizaci, jako je například personalistika, finance a controlling apod.
  4. Logistické procesy - tato oblast nám v organizaci řeší formu transportu, dopravy našeho produktu, služby k zákazníkovi a zároveň organizaci všech vstupů do firmy, které potřebujeme pro tvorbu našeho produktu a služby.
  5. Realizační procesy - to, co nám tvoří přidanou hodnotu je až realizace našeho produktu, případně služby. Realizační proces musí mít vždy zákazníka a to interního, případně externího.