Pochopení systému a současného stavu

Investovat čas do této fáze je velmi důležité. Správně identifikovaný problém, popsaná příčina a nevrhnuté řešení nám v konečném důsledku ušetří čas a následně náklady. Cílem není mít v řešení desítky a stovky úloh, aktivit a projektů - cílem je soustředit se na 20 % této množiny a to nám pomůže úspěšně odstranit 80% problémů.

Celý tento proces není jednoduchý a vyžaduje si určité kompetence a znalost prostředí. Tento krok řešíme vždy v týmu, bez kterého není možné dosáhnout úspěchu.