Gerhard Knop

"Věřím ve vnitřní potenciál ve firmě. Dlouhodobá řešení mají smysl pouze, pokud jsou realizována těmi, kteří chtějí. A ty nacházím v každé firmě."

Partner
+ 420 605 224 938
knop@lsctogether.com
LinkedIn

Kdo mě ovlivnil a jak?

  • Alexandr Kozák - odvaha změnit pracovní pozici z vedoucího IT na v té době neexistujícího Ombudsmana
  • Martin Hastík - jak zvládnout nepopulární bezpečnost, ekologii, správu majetku a mít respekt a spolupráci výroby a celé firmy
  • Monika Gondášová - entuziasmus, naučit se vše co jde, nevzdávat se
  • Daniel Ripel - odvaha skončit a nemít práci, začít s "nejistě začínajícím" LSC a sdílet s námi zkušenosti
  • Barbora Štětinová - učení se stále novému, přechod mezi různými obory a rychlost řešení těžkých úkolů
  • Milan Kohout - klid, rozvaha, pomoc všem různým typů manažerů i zaměstnanců, spolupráce s odbory
  • Vladimír Pašek -  vůlí na sobě pracovat, vzdělávat se, perfekcionismem a smyslem pro detail
  • Lumír Šarman -  skromností, přirozeností, nadhledem a schopností nechat dojít lidi tam, kam chtějí (i když to mnohdy neví)
  • Peter Debnár -  rozhledem, vůlí dělat neprobádané, inspirací pro knihy, které mají smysl