Menu Zavřeno

PŘÍBĚH PETER

"Organizaci vnímám jako živý organismus, který je plný talentovaných lidí a lidí, kteří mají chuť, energii a motivaci být její hybnou silou - je jen na nás je vidět, inspirovat a vést."

Peter Debnár

Kontakt

Partner
+ 420 724 950 990 debnar@lsctogether.com

Kompetence

Klíčovými kompetencemi jsou tvorba strategií, řízení inovačních procesů, Lean management, modely řízení firem.

Praxe

Působí více jak 20 let v různých firmách s různým zaměřením (Škoda Auto a.s., AERO Vodochody a.s., LINET spol. s.r.o.)​

KDO MĚ OVLIVNIL A JAK?

  • Ján Košturiak – první člověk, který mě přivedl k průmyslovému inženýrství, ukázal mi praxi a ne teorii, a který mi představil o čem tato role je. Zároveň mu vděčím za svůj rozvoj v mých začátcích. Měl odvahu mi dát šanci.
  • Róbert Debnár – Můj školitel a mentor, který mě v začátcích formoval a dával mi tak potřebnou zpětnou vazbu při mých prvních akademických krocích, prvních odborných článcích a prezentacích.
  • Luděk Šofr – Uvědomil jsem si, že být aktivní ve svém okolí, v obci a pomáhat každému okolo sebe není přirozené a Luděk je příkladem toho, že je možní kombinovat svoji roli podnikatele s rolí starosty, člena komunity a dobrého přítele.
  • Tracy Schmidt – Lídr, úžasný a pracovitý člověk, který mi ukázal skutečnou podstatu vedení lidí s vazbou na strategii. Zároveň jsem se naučil, jak správně kombinovat a vnímat strategii s propojením na tak podstatný Genba přístup.
  • Jan Lemfeld – Vytrvalostí, rozhledem, orientací na budoucnost a hledáním příležitostí, které jsou potřebné pro budování firmy a organizace tak, aby mohla plnit svoje cíle. Není jednoduché dělat v životě rozhodnutí, která můžou tak dramaticky měnit směr podnikání.
  • Dušan Dostál – Svým přirozeným přístupem k realizaci změn, implementací principů štíhlé organizace a odvahou se postavit na vlastní nohy a začít tvořit svůj vlastní příběh a zapojit do něho svoji rodinu a blízké okolí.
  • Jose Cuadrado – otevřeností a globálním pohledem na řešení produktu, jeho úrovně inovací a tvorbě obchodního modelu. Opět jsem si potvrdil, jak klíčové je v organizaci netvořit sila, ale všechno mezi sebou propojovat v jeden živý organismus – a zároveň netvořit sila mezi svými rolemi v životě.
  • Karel Mareček – přirozeností a pragmatickým přístupem k řešení jakékoliv situace. Vytrvalostí v řešení technických výzev a neuvěřitelným rozhledem v oboru. Uvědomil jsem si, že vložená důvěra se musí pravidelně a vzájemně doplňovat.
  • Tom Tang – Svojí nesmírnou pracovitostí a zároveň schopností oddechnout si a čerpat sílu ze svého nitra. Zákon zachování energie je tak univerzální zákon a princip, že I v tom nejtěžším okamžiku ji může člověk “načerpat” a jít dál.
  • Gerhard Knop – naše začátky nebyly jednoduché, ale trpělivost, rozhled a otevřenost nás spojila a dala tak možnost vzniknout nové příležitosti LSC, za kterou jsem vděčný, že můžu být její součástí.