Procesy a workshopy

Víme, že změny se dají realizovat jen systematickým a trvalým přístupem. Nám se osvědčila realizace změn formou projektů a workshopů. Oba přístupy jsou určené na jiné typy změn. Workshop je vhodný pro okamžitou a drobnou změnu, kterou jsme schopni uskutečnit v období 1 až 4 týdnů. Naopak projekty využíváme pro větší změny, kde potřebujeme čas v řádu několika měsíců.

Úspěšná realizace změny kromě technických nástrojů vyžaduje:

S (Shared vision) - Sdílení vizí
U (Understand the organisation) - Pochopení organizace
C (Cultural alignment) - Suhlad s podnikovou kulturou
C (Communication) - Komunikaci
E (Experienced help when necessary) - Pomoc zkušených a kompetentních
S (Strong leadership) - Silné vedení
S (Stakeholder buy-in) - Získání si všech, kterých se to týká