Produktová a marketingová strategie


 Jak správně vytvořit a implementovat produktovou strategii?

CO SE DOZVÍTE?

Dvoudenní seminář, který je veden formou workshopu se primárně věnuje přípravě produktové - marketingové a prodejní strategii - jejím obsahem, tvorbou a základními atributy.

Seminář je rozdělený do 3 základních částí:

 • Příprava na tvorbu produktové a marketingové strategie (sběr a analýza trhu, big data, zdroje údajů, scénáře vývoje apod.)
 • Tvorba produktové a marketingové strategie (práce na jednotlivých oblastech (celkový počet činí 16), detail a klíčové aspekty jednotlivých oblastí)
 • Příprava realizace strategie (formy a nástroje realizace strategie, úskalí, definování změny jako projektu apod.)
Cílem semináře, tréninku je připravit a nastartovat celý proces v organizaci. Z toho důvodu je nutné, aby si každý účastník připravil základní vstupy (desatero pro svoji produktovou a marketingovou transformaci)
 • Jaká je vize a poslání Vaší organizace?
 • Jak je definována Vaše dnešní produktová strategie?
 • Co je Vaším aktuálním produktem?
 • Co víme dnes o trhu, ve kterém působíte?
 • Jaké je technologické vybavení Vaší organizace?
 • Jaká jsou rizika a hrozby trhu, ve kterém dnes působíte?
 • Jak se vyvíjely Vaše základní ekonomické parametry za posledních 5 let?
 • Kde by měla být Vaše organizace v horizontu 5 let z hlediska finančního - zákaznického - procesního a z pohledu zaměstnanců?
 • Jaké případné zdroje (finanční, lidské, technologické aj.) má Vaše organizace k dispozici?
 • Jak dnes vnímáte Vaši kompetenci pro realizaci změny (transformaci) Vaší organizace?

Součástí semináře jsou také scénáře vývoje trhu, jejich jednotlivé atributy a klíčové otázky.

 • Oblasti strategie, kterými se zabýváme:
 • Oblast I. - Sumarizace
 • Oblast II. - Klíčový zákazník
 • Oblast III. - Klíčová prodejní vlastnost
 • Oblast IV. - Strategie ceny a její tvorby
 • Oblast V. - Distribuční plán
 • Oblast VI. - Naše nabídka trhu
 • Oblast VII. - Marketingové materiály
 • Oblast VIII. - Propagace a podpora prodeje
 • Oblast IX. - On-line marketingová strategie
 • Oblast X. - Strategie potencionální zákazník = platící zákazník
 • Oblast XI. - Strategie partnerství
 • Oblast XII. - Strategie doporučení
 • Oblast XIII. - Strategie zvýšení ceny skrze zvýšení přidané hodnoty produktu
 • Oblast XIV. - Strategie tvorby loajality
 • Oblast XV. - Tvorba finančního plánu
 • Oblast XVI. - Tvorba implementačního plánu

VÝSTUPY

 • Zhodnocení současného produktového portfolia a marketingové strategie
 • Tvorba základního rámce své vlastní strategie
 • Dokumenty, které pomohou při tvorbě strategie
 • Zpracovaný základní plán/harmonogram

TERMÍN

Individuální ve Vašich společnostech, v případě za účasti dalších firem s cílem snížení nákladů. 

PRO KOHO?

Velikost firmy:

Ca do 250 zaměstnanců

Ca do 500 mio. Kč obrat

Pozice ve firmě:

Ředitel

Majitel

Obchodní a marketingový ředitel

MODERÁTOR

Zkušený konzultant, který má praktické zkušenosti s tvorbou strategií, a který působil na významných manažerských pozicích

CENA

11.900,- Kč bez DPH/osoba

18.900,- Kč bez DPH / 2 osoby z firmy

Dvoudenní seminář

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN

Termín dvoudenní
na vyžádání

Objednejte si naše služby

Zarezervujte si místo včas nebo se nechejte nejprve blíže informovat