Vzdělávací programy

Účastníci vzdělávacích programů jsou motivovaní, mají vůli na sobě pracovat a ví, že neví vše. Oni však ví hodně již dnes.

Věříme, že nejvíce trvalé získávání a aplikace nových vědomostí jsou dosažené aktivním zapojení účastníků a sdílením jejich zkušeností.

Proto je u nás lektor spíše průvodcem diskuse mezi účastníky, nositelem témat, možných metodických řešení, avšak tím, kdo tvoří atmosféru a výsledek vzdělávací aktivity jsou účastníci a jejich vzájemná interakce, nejen v den vzdělávací aktivity.

Můžete být proto u nás překvapeni tím, kam se diskuse ubere. Záleží nám na tom, aby formy vzdělávání byly různorodé a aby si účastníci odnesli kontakty, různé cesty řešení a teprve následně, aby si zvolili svou cestu - sami nebo s naší pomocí.