Je trestné, když nevzdělanec učí učitele?

Nestudoval jsem pedagogiku a nemám praxi ve školství. Jsem v oboru školního vzdělávání nevzdělanec. Přesto jsem dva poslední srpnové dny učil skupinu učitelů. Měl jsem totiž čest spolupracovat s FranklinCovey ČR a lektorsky se podílet v tandemu s Lumírem Šarmanem na realizaci semináře 7 návyků skutečně efektivních lidí.
Školní třída

Společně s master trenérem Lumírem Šarmanem jsme prožili dva dny ve společnosti skvělých lidí, pedagogů této školy. Představili jsme jim myšlenky vzdělávacího programu a společně s nimi prožívali mnohé aha momenty. Užil jsem si to, bavil jsem se a mnohé se naučil. Podle reakcí a dlouhého potlesku na závěr, který nám účastníci semináře věnovali usuzuji, že se oni se bavili také a že je téma 7 návyků skutečně zaujalo. Klientem byla Základní škola jazyků Karlovy Vary. Seminář jsme zrealizovali 30 až 31.8.2023. Školící prostory poskytl Národní pedagogický institut Karlovy Vary.

Můj strach měl velké oči

Zní to jako hezký příběh s dobrým koncem. Dodám však pro úplnost, že šlo o mé první setkání lektora s pedagogy. Poprvé jsem zažil publikum tvořené pedagogy s profesionálními zkušenostmi. Přestože jsem semináři 7 návyků skutečně efektivních lidí provedl přes 300 lidí, měl jsem trému. Díky mojí ženě Karin, která je rovněž učitelka, mám z prostředí státní školy více informací, než běžný smrtelník. Přesto jsem se bál. Obával jsem se reakce: „Hm… tohle ale už známe. Co tam máš dál, lektore?“. Byl bych v koncích. Chovám k této profesi úctu a respekt. Naštěstí byly mé obavy zbytečné.

5 klíčových postřehů, které jsem vnímal

  1. Management školy se intenzivně a s rozmyslem věnuje osobnímu rozvoji členů svého týmu. Nikoliv proto, že jsou učitelé, ale především protože jsou lidmi, kteří svým příkladem a svými postoji ovlivňují žáky, představující naši budoucí generaci.
  2. Vedení jim obsahem semináře chtělo poděkovat za uplynulá náročná období, způsobené nejprve virovou pandemií Covid a díky válce i inkluzí válečných uprchlíků z Ukrajiny.
  3. Management si přál předat pedagogům praktické nástroje, které jim pomohou lépe zvládat obtížné situace, najít rovnováhu a získat energii pro každodenní pedagogickou praxi.
  4. Účastníci vytvořili tým, se kterým je radost spolupracovat a ve kterém převládá pozitivní energie.
  5. Potvrdil jsem si, že jsou myšlenky programu Stephena R. Coveyho skutečně univerzální a osloví kohokoliv napříč profesními obory.
Základní škola jazyků Karlovy Vary
Foto: Základní škola jazyků, Karlovy Vary

Na závěr

S Lumírem jsme podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí předali účastníkům obsah semináře. Ale pozitivní emoce a pozornost věnovanou tématu si po dobu semináře účastníci zajišťovali a odpracovali sami. Díky zapojení a skvělé spolupráci všech. Jak řekl Lumír: „Ondro, tento seminář byl pro nás lektory za odměnu“. Děkuji Ondrovi Bártovi a Lumírovi Šarmanovi za organizaci a rovněž za to, že mi spolupráci nabídli. Doufám, že budu mít možnost si to brzy zopakovat.

Alex

Picture of Alex K.

Alex K.

ICT Konzultant Leadership Synergy Community s.r.o.

Další články

Registrace účastníka

Registrace úspěšně provedena

Potvrzení o registraci jsme zaslali na vámi uvedený email. Brzy se s vámi spojíme. Pokud jste však potvrzení neobdrželi, ověřte složku spam-u. Hezký den vám přeje organizační tým akce.