NAŠE KOMUNITA

Aktuálně

Téma: Lean Design a směřování našich aktivit aneb jaké máme dnes možnosti v oblasti tvorby naší podnikatelské strategie? Nyní na LinkedIn.


Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a její členové vytvořili na pomoc podnikům a živnostníkům v době koronavirové krize expertní skupinu, která poskytuje ZDARMA poradenství v následujících oblastech ....

COVID-19 - pomoc malým firmám v regionu Severozápad.

Všichni procházíme dobou, kterou jsme dosud nepoznali a kterou si nikdo z nás nepřál. Ještě před týdnem či dvěma bychom dnešní situaci v Evropě či ve světě považovali za nemožnou. A už v ní žijeme a nevěříme....

WEBINÁŘ - Aplikace Zoom - přinášíme návody, manuály, vizualizace a webináře všem, kteří s aplikací začínají a chtějí ji efektivně využívat pro svoji práci.

Aktuální projekty

Systém odměňování

Implementace systému porad
(mj. i Shop Floor Management)

Produktová strategie

Rozvoj vedoucích pracovníků (manažerské dovednosti, mentoring)

Audit logistických procesů

Plánování výroby
(denní, krátkodobé a střednědobé)

Moderace workshopů, seminářů a jiných firemních akcí

Vzdělávání 
(příprava konceptu a implementace)

Naši partneři

Profesní komunita

Spojování odborníků a profesionálů v oblasti průmyslového inženýrství, štíhlých procesů, strategického řízení, inovací apod.

Firmy a organizace

Zákazníci, kteří budou hledat řešení, které ji pomůže ve správném směřování organizace.

Vysoké školy a univerzity

Studenti hledající inspiraci a realizaci. Univerzity hledající odbornost, trendy a aplikace.

Chcete nás kontaktovat?