Aktuálně

Neuspávejte Vaše publikum aneb nový článek na blogu

Otevřený seminář Prezentační výhoda, ve spolupráci s Franklin Covey, se úspěšně uskutečnil 25. - 26.11. za účastni našich zákazníků.

Dnes nový článek na našem blogu o školení "6 klíčových kompetencí pro vedení týmu".

A je to tu! Oficiální aplikace Priority Focus ve spolupráci se společností FainJob s.r.o. 

Aplikace Priority Focus je jednoduchý komplex nástrojů pro sledování, vyhodnocování a správu všech druhů úkolů, sledující Vaší firemní vizi a strategii. 

Už máte plány na leden? My z LSC se zúčastníme konference Průmysl 4.0 ve Zlíně, nejen jako diváci, ale spolu s našimi konzultanty i jako řečníci.

Aktuální projekty

Systém odměňování a projekt spokojený zaměstnanec

Zavedení SFM - strukturované porady

Analýza konkurence s ohledem na produktovou a marketingovou strategii

Zavedení Projektové kanceláře a Lean kanceláře

Finanční analýza společnosti s cílem zlepšit aktuální stav

Systém zapracování nových zaměstnanců - adaptace, onboarding

Naši zákazníci

Naši partneři

Profesní komunita

Spojování odborníků a profesionálů v oblasti průmyslového inženýrství, štíhlých procesů, strategického řízení, inovací apod.

Firmy a organizace

Zákazníci, kteří budou hledat řešení, které ji pomůže ve správném směřování organizace.

Vysoké školy a univerzity

Studenti hledající inspiraci a realizaci. Univerzity hledající odbornost, trendy a aplikace.

Chcete nás kontaktovat?