Aktuálně

Je čas bilancování ..... I my, nová firma, se ohlížíme za prvním celým rokem činnosti firmy. 

Další, pro tento rok poslední, seminář pro naše klienty "6 klíčových kompetencí pro vedení týmu" spolu s FC Czech dnes na našem blogu.

Od počátku prosince máme své první zázemí v kanceláři v Karlových Varech v ulici Moskevská 10. Pokud se s námi chcete vidět, spojte se s námi předem telefonicky.

Aktuální projekty

Systém odměňování a projekt spokojený zaměstnanec

Zavedení SFM - strukturované porady

Analýza konkurence s ohledem na produktovou a marketingovou strategii

Zavedení Projektové kanceláře a Lean kanceláře

Finanční analýza společnosti s cílem zlepšit aktuální stav

Systém zapracování nových zaměstnanců - adaptace, onboarding

Naši zákazníci

Naši partneři

Profesní komunita

Spojování odborníků a profesionálů v oblasti průmyslového inženýrství, štíhlých procesů, strategického řízení, inovací apod.

Firmy a organizace

Zákazníci, kteří budou hledat řešení, které ji pomůže ve správném směřování organizace.

Vysoké školy a univerzity

Studenti hledající inspiraci a realizaci. Univerzity hledající odbornost, trendy a aplikace.

Chcete nás kontaktovat?