Proč je pro nás synergie víc než spolupráce?

V názvu naší firmy Leadership Synergy Community jsme záměrně použili slovo synergie a máme k tomu velmi dobrý důvod. Jsme předurčeni ke vzájemné spolupráci, ale synergii stavíme na vyšší stupeň důležitosti. Proč? Klíčový rozdíl mezi běžnou spoluprací a synergií totiž spočívá ve způsobu myšlení a přístupu k ostatním. Když se různorodé myšlenky, dovednosti i perspektivy spojí, lze dosáhnout úžasných věcí.
Synergie

Každý z nás se setkal se situací, kdy jsme spolupracovali s ostatními na určitém projektu či úkolu. To je běžná spolupráce. Ale existuje i něco víc – synergie. Synergie je stav, ve kterém výsledek spolupráce je mnohem větší než součet přínosů každého jednotlivce. Je to magický okamžik, kdy se kombinací našich jedinečných schopností, nápadů a energie vytváří něco opravdu mimořádného.

Při běžné spolupráci se obvykle zaměřujeme na své vlastní cíle a zájmy. Přemýšlíme o tom, jak můžeme získat co nejvíce pro sebe. Naopak, synergie vyžaduje otevřenost, empatii a ochotu naslouchat ostatním. Synergie je o společném hledání řešení na kterém se všichni podílejí a respektují názory druhých.

Stephen Covey ve své knize “7 návyků skutečně efektivních lidí” hovoří o návyku číslo 6 – Vytvářejte synergie. Podle něj je synergie esencí mezilidských vztahů a skutečného týmového ducha. Stephen zdůrazňuje, že pokud se naučíme hledat synergická řešení, obohacujeme tím nejen sami sebe, ale i ostatní. Proto synergie není o kompromisu ale o kreativním procesu, který vede k vzniku nových myšlenek a inovativních řešení. Jsou to situace, kdy výsledný účinek současně působících složek je větší než souhrn účinků složek jednotlivých. Někdy se symbolicky vyjadřuje jako 1 + 1 > 2. Může to však být i 5, 10 nebo i 100!

Cesta k synergii

Vím že cesta k synergii není jednoduchá. Zamyslet se nad svým přístupem k spolupráci s ostatními vyžaduje odvahu, čas a trpělivost. Dokážete se vymanit z běžných hranic standardních řešení a uvědomit si sílu synergie a její potenciál? Zaměřit se na společný cíl a odložit stranou vlastní prospěch i své ego? Pokud tohle dokážete, otevřete si dveře k výrazně většímu úspěchu a inovacím.

To je sice hezká teorie, ale máte pro ni důkaz?

Historie lidstva nabízí mnoho příkladů, které ilustrují sílu synergické spolupráce. A možná i tam, kde byste ji nehledali. Například jedním z nejmarkantnějších příkladů je pravděpodobně projekt Apollo. Během této mise v 60. letech se na něm podílela velká skupina vědců, inženýrů, astronautů a dalších odborníků. Tito lidé s různými dovednostmi a zkušenostmi se spojili ke splnění tehdy dosud nevídaného úkolu. Jejich úsilí pak ve výsledku umožnilo lidstvu dosáhnout ohromujícího úspěchu v kosmonautice, k prvnímu přistání na Měsíci.

Internet je výsledkem synergie

Dalším příkladem synergické spolupráce je vznik World Wide Webu. Když v roce 1989 Tim Berners-Lee vytvořil tento systém k propojování informací, jistě si nedokázal představit, jakým způsobem se bude vyvíjet a jaký bude mít dopad na celý svět, ale díky synergické spolupráci vědců, programátorů, designérů a dalších profesionálů se Web stal globálním fenoménem. Tato synergie umožnila vznik velkého množství zbrusu nových technologií, služeb a komunikačních možností, které svým dopadem významně ovlivňují náš život.

Synergie v umění

Zajímavý příklad synergie přichází také z oblasti umění. V období renesance se v Itálii spojila skupina výjimečných umělců, včetně Leonarda da Vinciho, Michelangela a Raffaela. Smyslem bylo vytvářet inspirativní a inovativní díla. Tato spolupráce a sdílení nápadů vedla k významnému rozkvětu umění a k vytvoření některých z nejslavnějších a nejkrásnějších uměleckých děl v dějinách lidstva.

Tyto příklady nám ukazují, že synergická spolupráce překračuje běžné limity a otevírá cestu ke skvělým inovacím. Synergie je přítomna ve všech oblastech lidského úsilí, ať už se jedná o vědu, technologii, umění nebo sociální změny. Je klíčem k většímu růstu.

Vytvářejte synergie!

Inspirujte se a hledejte synergii ve vašem vlastním životě. Buďte otevření a aktivně hledejte spolupráci s ostatními. Hlavně však s těmi, kteří mají odlišné názory. Společným úsilím pak můžete dosáhnout nečekaných výsledků a přinést změny, které přesáhnou všechna očekávání.

Zdroje k článku

Picture of Alex K.

Alex K.

ICT Konzultant Leadership Synergy Community s.r.o.

Další články

Registrace účastníka

Registrace úspěšně provedena

Potvrzení o registraci jsme zaslali na vámi uvedený email. Brzy se s vámi spojíme. Pokud jste však potvrzení neobdrželi, ověřte složku spam-u. Hezký den vám přeje organizační tým akce.