Založení firmy

Proč Leadership Synergy Community?

Rozhodli jsme se vstoupit na trh, kde působí mnoho firem podobného směrování, témat a zajisté jsou to firmy zkušené a odborně zdatné.
Náš název by měl napovědět, základní směrování….

Leadership – chceme přispět k vytváření příjemnějších firemních kultur v České republice. Pomůžeme přesvědčit majitele, kteří vybudovali firmy, ředitele, kteří tápou, proč jejich firma není efektivnější, i přes velké investice do různých projektů, a hlavně nastupující generaci potomků zakladatelů, nových ředitelů o tom, že management, jak ho známe z předchozích dekád je “mrtvý” a není cestou k dlouhodobé spokojenosti a prosperitě nejen majitelů, ale ani zaměstnanců a zákazníků.

Synergy – chceme, aby firmy opustily zónu “utajení” a společně s námi byly ochotné sdílet svá obecná know-how a se společně smýšlejícími majiteli, řediteli, odborníky tak urychlovaly rozvoj svých firem, stejně jako sdílení informací pomáhá raketovému postupu vědy či technologických firem. Synergii považujeme za největší potenciál rozvoje firem, zejména malých a středních, většinou závislých (v dobrém i zlém) na omezeném počtu názorů a zkušeností.

Community – sdílení a synergie bez různých a protichůdných názorů nejsou možné. Komunitní diskuse, propojování světa vzdělání, “tvrdého” businessu, lehkých až filosofických diskusí, to je pro nás budoucí radost. Chceme propojit odborníky, úspěšné manažery, majitele, zakladatele firem, profesory, ale i studenty, státní správu, prostě osoby velmi různých názorů s cílem posunout kulturu firem v České republice a pomoci k rozvoji podnikatelského prostředí k vyšší přidané hodnotě, jak finanční, tak v oblasti spokojenosti zaměstnanců – občanů této země. Proč by se to mělo podařit? Víme o mnoha osobách, které “chtějí pomoci”, ale nechtějí opustit svá zaměstnání, máme okolo sebe kolegy a partnery, kteří od počátku nabídnou své služby ostatním. A máme mezi sebou velmi rozmanité životní a profesní zkušenosti. S postupně rostoucí komunitou osob, které si uvědomují sílu slov našeho názvu, se o to pokusíme a čas ukáže, zda to dokážeme.

Gerhard Knop

Picture of Gerhard Knop

Gerhard Knop

Další články

Registrace účastníka

Registrace úspěšně provedena

Potvrzení o registraci jsme zaslali na vámi uvedený email. Brzy se s vámi spojíme. Pokud jste však potvrzení neobdrželi, ověřte složku spam-u. Hezký den vám přeje organizační tým akce.