Zásady zpracování osobních údajů

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

LEADERSHIP SYNERGY COMMUNITY S.R.O. Závodní 391/96C, 360 06, Karlovy Vary, IČ: 07308671, DIČ: CZ07308671, tel: + 420 724 182 525, email: office@lsctogether.com, web:  https://www.lsctogether.com

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatních právních předpisů platných na území České republiky. Informujeme Vás jako naše zákazníky, uživatele našich internetových stránek a účastníky námi pořádaných workshopů, konferencí, přednášek a webinářů o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, proto se budeme v našich vztazích s Vámi vždy řídit těmito zásadami. Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit nebo projednat další zpracování svých osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese office@lsctogether.com

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje získáváme, když:

• nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek
• se registrujete na naši přednášku, workshop, webinář nebo konferenci
• se zúčastníte naší přednášky, workshopu, konference nebo webináře
• se registrujete k zasílání informací o našich aktivitách a produktech
• nám pošlete poptávku našich služeb
• uzavřete s námi smlouvu
• nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem

Zpracováváme tyto osobní a další údaje:

• jméno a příjmení
• adresu bydliště
• telefonní číslo
• e-mailovou adresu
• název firmy
• identifikační číslo a daňové identifikační číslo fyzické a právnické osoby
• adresu sídla firmy
• identifikaci prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti webové stránky www.lsctogether.com

KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

• webové a cloudové služby-Google
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele. Zavazujeme se, že budeme vždy spolupracovat jen se zpracovateli, kteří poskytnou záruky vysokého zabezpečení a kvality zpracování osobních údajů.

PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO ČESKOU REPUBLIKU

Data zpracováváme výhradně v České republice.

JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 3 let od poskytnutí Vašeho souhlasu, po dobu, kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu a poté po dobu 3 let v případě oprávněného zájmu.

Osobní údaje budeme poté zpracovávat po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty, zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu).

Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se také může lišit skutečná doba uchovávání informací. Pokud jsme Vám oznámili konkrétní dobu, po jakou budeme v konkrétním případě osobní údaje uchovávat, dodržíme ji. Nepřekročíme dobu, která byla uvedena při udělení Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali s odpovědí na Vaše dotazy a požadavky, pro účely plnění smlouvy, vyřízení Vašich objednávek, pro účely pořádání a organizace našich přednášek, workshopů, webinářů a konferencí a komunikace s Vámi před a po akcích, kterých se zúčastníte, a další účely uvedené níže.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Plnění smlouvy

Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zasílání přístupových údajů k online kurzům, zajištění vstupenek na akce apod.).

Vedení účetnictví

Jste-li našimi zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Newsletter (souhlas)

Vaši e-mailovou adresu můžeme po udělení Vašeho souhlasu použít k zasílání newsletteru, ve kterém Vás budeme informovat o událostech nebo službách, které poskytujeme, a sdílet informace z oblasti vývoje organizačních modelů a osobního rozvoje, které by pro Vás mohly být užitečné.

Souhlas lze udělit prostřednictvím našich webových stránek, e-mailem, v registračním formuláři sloužícím k registraci na některou z našich akcí, písemně v rámci některého z našich workshopů, konferencí nebo přednášek.

Zpracování svých osobních údajů za účelem zasílání newsletteru můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy.

Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělení nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Přímý marketing (oprávněný zájem)

Pokud se stanete našimi zákazníky, může být součástí zpracování osobních údajů zasílání obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Ta budou obsahovat zejména nabídky workshopů, konferencí a seminářů.

Obchodní sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře (obvykle 1x měsíčně, maximálně 3x měsíčně) a pouze pokud se budeme oprávněně domnívat, že by Vás nabídka mohla zajímat.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělení nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro re-marketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Analýza návštěvnosti (oprávněný zájem)

Pro analýzu návštěvnosti našich webových stránek jsou cookies a další informace shromažďovány pomocí služby Google Analytics a slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb a marketingovým účelům. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

Jak zablokovat ukládání cookies:

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:
• Internet Explorer: windows.microsoft.com
• Google Chrome: support.google.com
• Mozilla Firefox: support.mozilla.org
• Opera: help.opera.com
• Safari: support.apple.com

Cookies jsou dále zpracovávány podle účelu následujícími zpracovatelem: Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Odkazy na jiné webové stránky

Webové stránky LSC obsahují hyper-linky na webové stránky vlastněné a provozované třetími stranami. Tyto webové stránky mají svá vlastní prohlášení ohledně ochrany osobních údajů a my Vám doporučujeme, abyste si je přečetli. V nich je přesně stanoveno používání osobních údajů, které uvedete během návštěvy těchto webových stránek. Nepřijímáme žádnou zodpovědnost ani ručení za opatření na ochranu údajů webových stránek těchto třetích stran a Vaše využívání takovýchto webových stránek je na Vaše vlastní riziko.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Přijali jsme a udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prosím na e-mailu: office@lsctogether.com

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 15 pracovních dní, jaké

Vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či chybné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje přenést k někomu jinému, dodáme Vám informace ve strojově čitelné podobě ve lhůtě 15 pracovních dnů.

Právo na výmaz

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si to budete přát, vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 15 pracovních dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat emailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Velmi oceníme, pokud budete o tomto podezření nejprve informovat nás, abychom mohli situaci prověřit a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasíláme, jste-li našimi zákazníky na základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníky ještě nejste, posíláme Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

MLČENLIVOST

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

KONTAKT

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů, dotaz na osobu zodpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás na e-mailové adrese: office@lsctogether.com Na Vaše dotazy či připomínky odpovíme do 15 pracovních dnů.

ZMĚNY ZÁSAD

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez Vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce. Pokud se bude jednat o významné změny, budeme Vás informovat e-mailem. Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.

ÚČINNOST

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v účinnost dne 1.6. 2021

Registrace účastníka

Registrace úspěšně provedena

Potvrzení o registraci jsme zaslali na vámi uvedený email. Brzy se s vámi spojíme. Pokud jste však potvrzení neobdrželi, ověřte složku spam-u. Hezký den vám přeje organizační tým akce.