Články blogu

Zprávy, postřehy, náměty

Měníme název firmy na 100UPAT s.r.o.

Vážení klienti, dodavatelé a partneři,
dovolujeme si Vás informovat o významné změně v naší společnosti. K 30.4.2024 (v obchodním rejstříků během několika dní) dochází ke změně názvu firmy z původního „Leadership Synergy Community s.r.o.“ na nový název „100UPAT s.r.o.“.

Schodolezec

Konference: BEZ BOLESTI NENÍ RŮSTU

Během konference BEZ BOLESTI NENÍ RŮSTU se kromě globálního pohledu na aktuální výzvy zaměříme také na příspěvky ředitelů firem a HR manažerů.

Konference 2.kariera

Druhá kariéra v Karlovarském kraji – Díl první: PŘEDSUDKY

Rádi pořádáme konference, protože pomáhají lidem v karlovarském kraji přicházet s novými nápady a rozvíjet místa, kde žijí. Zaměřujeme se na různá témata. Například jak být více samostatnější, jak si více důvěřovat, nebo jak být šťastnější v práci.

Schodolezec

2 konference Bez bolesti není růstu: Víme co nás čeká?

Nacházíme se na prahu událostí, které znamenají zásadní proměnu socioekonomických vztahů. Tato proměna má celospolečenské dopady, pro jejichž zvládnutí jsou stěžejní nejen technologické předpoklady, ale především změna–transformace způsobu myšlení společnosti, jejích elit i jednotlivců.

Fenomén 2024

Fenomén 2024: Anatomie rovnováhy

Už pátým rokem se 14.3.2024 uskuteční byznysová konference Fenomén ve Zlíně, tentokrát o hledání rovnováhy mezi lidským potenciálem a technologiemi budoucnosti.

Tomáš Hisem

Druhá kariéra – z hlubinného dolu k programování

Blíží se další naše inspirativní akce, kterou v Karlovarském regionu pro vás pořádáme. S názvem “Druhá kariéra” se na ní setkáte s dráždivým tématem. Téma, které vzbuzujíce obavy, vášně, stejně jako byla témata, diskutovaná na našich minulých konferencí: Firemní vrba, Zlatá klec, Svobodná firma, nebo Soběstačný region.

Druhá kariéra

Je rekvalifikace zaměstnanců řešení pro transformaci pracovního trhu?

Mnohé firmy v současné době čelí nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. Na pracovním trhu jich není dostatek. Kde je ale hledat? Tato otázka rezonuje napříč obory podnikání. Naše nadcházející konference 29.2.2024 s názvem: “2. Kariéra – Najděte skrytý potenciál u svých stávajících zaměstnanců”, se na toto téma zaměřuje.

Dinosaurus v IT

4 hlavní IT objevy 2023, které mění pravidla hry

V roce 2023 se IT svět nachází na prahu revolučních změn. V tomto článku se podíváme na čtyři klíčové oblasti, ve kterých dochází k objevům, které reálně mění pravidla hry. Od pokroku v AI, kybernetické bezpečnosti až po evoluci cloudových technologií a green udržitelnosti v IT. Tato témata zásadně formují

Strategie jako stav mysli: Kniha a PRO VÝROBA Tour

V rámci PRO VÝROBA Tour 2023, která probíhala z 19. na 20.10.2023 ve firmě Grund s tematickým zaměřením na Rodinné firmy jsme završili celý cyklus a to křtem knihy – STRATEGIE JAKO STAV MYSLI.

Rok se s rokem sešel… zase firemní strategie

Kdo jste s námi déle, víte, že se každoročně scházíme a diskutujeme nad probíhajícími projekty a plány do dalšího roku. Vždy si to trochu zpříjemníme pracovně nepracovními aktivitami.

Rozvíjej svůj hodnotový tok

Každý se již setkal s pojmem hodnotový tok, kteří si mnozí spojí s nástrojem VSM (Value Stream Mapping) nebo mapování hodnotového toku.

Dál už nic není
Dál už nic není

Registrace účastníka

Registrace úspěšně provedena

Potvrzení o registraci jsme zaslali na vámi uvedený email. Brzy se s vámi spojíme. Pokud jste však potvrzení neobdrželi, ověřte složku spam-u. Hezký den vám přeje organizační tým akce.