2. etapa PRO VÝROBA Tour – ,,Bezpečnostní”

2. etapa ze série inspirativních akcí PRO VÝROBA tour se blíží a rádi bychom vás seznámili s jejím obsahem.

Ukázat, že obrovský potenciál každé firmy se skrývá ve firemní kultuře. Firemní kulturu je možné měnit upevňováním žádoucích rysů chování a lze k tomu efektivně využít i rozvoj bezpečnosti.

Bezpečnost je základní stavební kámen mnoha podnikatelských systémů a může být klíčová pohonná síla změn v organizaci. To se podařilo i v CHART FEROX, kde skrze bezpečnost aktivovali pracovníky, vyvinuli digitalizované systémy měření výkonnosti, rozvíjeli výrobní systém, zlepšili spolupráci a komunikaci a zároveň zapojili lidi do inovací a tvorby a realizace strategie. Tato strategie je postavena na flexibilitě a odolnosti vůči krizím a v dnešní době se ukazují její mimořádné přínosy. Na příběhu tradiční a vysoce inovativní firmy CHART FEROX účastníci uvidí efekty cílevědomého rozvoje firemní kultury postavené na hodnotách důvěra, integrita, bezpečnost a výkonnost.

Zde leták akce

 1. Vstup do tématu
  • Úvodní představení firmy – prezentace společnosti        
  • Název etapy “BEZPEČNOSTNÍ” říká, že i tvrdý lock down může být impulsem a zásadně změnit práci s lidmi i rozvoj výrobního systému v době post Covidové.
    
 2. Inspirativní část
  • Tentokrát máme pro účastníky připraveny 2 exkurze do výrobních provozů firmy s důrazem na prezentaci praktických aplikací nosných témat.
  • To vše s odborným výkladem manažerů a specialistů, kteří nejen obecně představí dané procesy, ale popíší detailně realizované klíčové projekty změn, včetně používaných metod.
  • Je nutné mít vlastní bezpečnostní pracovní obuv třídy alespoň S1P. Ostatní OOPP obdržíte na recepci firmy.
    
 3. Znalostní část
  • Příběh CHART FEROX
   • Na jakých výchozích podmínkách jsme stavěli
   • Co jsme potřebovali řešit
   • Firemní kultura a rozvoj angažovanosti lidí
   • Tvorba strategie a zajištění “propadu”strategie skupiny
   • Hodnoty a způsoby jejich žití na podporu strategie
   • Co funguje v komunikaci
   • Nezbytnost rychlé realizace inovačních námětů lidíe
   • Digitalizace
   • Bezpečnost jako hnací motor změn
   • Jak přistupujeme k implementaci principů ESG
  • KPI´s a další nástroje motivace
   • Co a proč vyhodnocovat
   • Sledované KPI´s a řízení jejich vývoje
   • Digitální nástroje pro sběr a vyhodnocení
   • Data jako klíčový prvek
   • Statistiky, grafy a další nástroje řízení rozvoje indikátorů
   • Motivace, benerfity a bonusový systém
   • Reporting a sdílení zkušeností
   • dopady do rozvoje firemní kultury a výkonnosti firmy
     
  • Shrnující část
   • Příležitosti ke zlepšení – postřehy účastníků
   • Transfery zkušeností účastníků a hostitelů
   • Účastníci mohou získat inspirativní podněty pro řešení vlastních projektů
     

Účastníci obdrží prezentace lídrů.

Picture of Jana Levová

Jana Levová

Další články

Registrace účastníka

Registrace úspěšně provedena

Potvrzení o registraci jsme zaslali na vámi uvedený email. Brzy se s vámi spojíme. Pokud jste však potvrzení neobdrželi, ověřte složku spam-u. Hezký den vám přeje organizační tým akce.