Druhá kariéra v Karlovarském kraji – Díl první: PŘEDSUDKY

Rádi pořádáme konference, protože pomáhají lidem v karlovarském kraji přicházet s novými nápady a rozvíjet místa, kde žijí. Zaměřujeme se na různá témata. Například jak být více samostatnější, jak si více důvěřovat, nebo jak být šťastnější v práci.
Konference 2.kariera

V roce 2024 se téma točilo kolem “Druhé kariéry”, což znamená změnu v tom, co děláme pro práci, abychom byli šťastnější a spokojenější. Na konferenci bylo 50 účastníků, včetně lidí ze škol, úřadů a firem. Spolu diskutovali o tom, jak překonat předsudky a strach ze změny, a jak najít práci, která nás naplňuje.

„Mladí se dnes mají v 15-ti letech rozhodnout ohledně kariéry až na 70 let… Proč by si ale měli vybírat jednu profesi na celý život? Proč by nemohl být někdo 20 let lékařem, pak vystudovat architekturu a být 20 let architektem?“
Richardo Semler, kniha Sedmidenní víkend.

PROČ? Protože máme předsudky!

Hlavní myšlenky z prezentací byly, že naše myšlení a předsudky ovlivňují naše rozhodnutí. Že je důležité mít odvahu a vášeň pro to, co děláme. Změna kariéry neznamená jen změnu zaměstnání. Znamená najít si práci, která nás skutečně baví a naplňuje.

ODVAHA, VÁŠEŇ, POSLÁNÍ

pokud je v sobě nemáme na místě kde jsme, pak NIKDY nebude naše kariéra ta poslední. Budeme stále hledat, možná i měnit zaměstnavatele, ale NENAJDEME ji! Karlovarský kraj a jeho obyvatelé mají v sobě mnoho předsudků. Nevadí – pojďme s nimi bojovat a pracovat – jak? ODVAHA, VÁŠEŇ, PŘEDSUDKY, POSLÁNÍ.

Bylo také řečeno, že i když se to může zdát těžké, je důležité bojovat proti předsudkům a hledat práci, která nám dává smysl. A že věřit si a být odvážný může vést k lepším příležitostem nejen pro jednotlivce, ale i pro celý Karlovarský kraj.

Region v číslech – Tomáš Erwin Dombrovský

Tomáš Erwin Dombrovský se ve své prezentaci zaměřil na specifické problémy a výzvy na pracovním trhu v České republice, přičemž se dotkl i situace v Karlovarském kraji.

Zde je shrnutí klíčových bodů jeho přednášky s důrazem na konkrétní témata:

1. Nízké náklady na práci v České republice:

Česká republika má jedny z nejnižších nákladů na hodinu práce v Evropě. Když se to spojí s velmi nízkým podílem lidí, kteří nejsou aktivní na pracovním trhu (mnohem nižším než ve Španělsku), a s nižší mírou změn pracovních pozic (fluktuace) oproti Dánsku, vytváří se situace, která není pro vývoj pracovního trhu příznivá. Tento mix ukazuje na uzavřenost trhu a problémy s adaptabilitou.

2. Předsudky vůči registraci na Úřadu práce a změně kariéry:

V České republice panují předsudky proti být zapsaným na Úřadu práce, i když je to v některých zemích, jako je Dánsko, běžné. Stejně tak existují předsudky proti změně práce nebo oboru, přestože mnoho lidí, kteří se odvážili k takové změně, je dnes šťastnějších.

3. Finanční nejistota:

Významná část české pracovní síly není finančně připravena na ztrátu příjmu, i když by to bylo jen na krátkou dobu (3-6 měsíců). Tento fakt odráží obecnou finanční nejistotu a strach z rizika, který omezuje ochotu lidí měnit práci nebo kariéru. Situace v našem kraji je horší než průměr….

4. Diskriminace na základě věku:

Existuje silná tendence upřednostňovat pracovníky ve věku 30-40 let, zatímco kandidáti nad 50 let jsou často opomíjeni, přestože jim do důchodu zbývá ještě 15 a více let. Tento problém odhaluje věkovou diskriminaci na pracovním trhu. Náš kraj je v republice z těch “starších” – můžeme si dovolit nevsadit na lidi starší než 50 let?

5. Dopady umělé inteligence (AI):

Tomáš Erwin Dombrovský poukázal na to, že AI bude mít významný dopad na mnoho profesí, ale firmy se na tyto změny nepřipravují systematickým vzděláváním zaměstnanců nebo přechodem na nové profesní role. My v Leadership Synergy Community vnímáme příležitost kraje v tom, že můžeme “přeskočit” vývojové fázi a snažit se být “rychlejší”. Jak? Každý z nás se může rozhodnout se zlepšovat, protože na trhu je moc a moc podnětů a vzdělávacích aktivit.

6. Potenciál v nevyužitých skupinách:

Vidí rezervu ve větším zapojení žen a osob nad 50 let do pracovního procesu, jakož i v cílených rekvalifikacích, které by lidem umožnily přejít na jiné, vysoce žádané pozice. V regionu vnímáme opravdu velký potenciál v tom, aby zaměstnanci procházeli komplexní rekvalifikací a rotacemi ve firmě.

7. Generace Z a budoucnost práce:

Tomáš zdůraznil, že budoucí generace (narození od roku 2012 a později) samy o sobě nevyřeší stávající problémy na pracovním trhu, a upozornil na potřebu aktivních opatření k adaptaci a inovaci.

Závěr první části

  • Potřebujeme mít vyšší cenu práce (wow ne nižší?), abychom měli odvahu (a peníze) ke změnám profesí a byli dlouhodobě atraktivní – SPECIÁLNĚ to platí pro Karlovarský region – „Musíme přeskočit vývojovou fázi!“
  • BUĎME ODVÁŽNÍ a mějme POZITIVNÍ PŘEDSUDKY o sobě i o našem regionu
  • Systematické vzdělávání, komplexní rekvalifikace a vnitrofiremní rotace – lék proti statistikám.

„Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.“ Henry Ford


Historie našich konferencí

  • 2019 – Angažovanost – Soběstačný region (stačí se starat o angažovanost a nebudeme v kleštích s chybějícími zaměstnanci)
  • 2020 – Svobodná firma a Důvěra (svoboda a důvěra jsou témata, která mladší generace považují za standard)
  • 2021 – Firemní vrba (interní komunikace, právo se ozvat by mělo být samozřejmostí)
  • 2022 – Zlatá klec (Praha) (různé formy uvěznění v současné firmě a jak z toho ven, ne všechny zlaté klece musí být špatné)
  • 2022 – Netradiční benefity (ale fakt netradiční 😊)
  • 2023 – Bez bolesti není růstu (podpora FranklinCovey akce – fáze existence a zániku civilizací)
Gerhard Knop

Gerhard Knop

Další články

Registrace účastníka

Registrace úspěšně provedena

Potvrzení o registraci jsme zaslali na vámi uvedený email. Brzy se s vámi spojíme. Pokud jste však potvrzení neobdrželi, ověřte složku spam-u. Hezký den vám přeje organizační tým akce.