Je čas bilancování

Je čas bilancování ….. I my, nová firma, se ohlížíme za prvním celým rokem činnosti firmy.

Dovolte mi tedy stručné ohlédnutí za rokem 2019 a poděkování všem, kteří se na tom podíleli s námi….

Začnu od konce….

Na závěr roku jsme požádali naše zákazníky o hodnocení spokojenosti dle metodiky Net Promoter Score.

Obdrželi jsme cennou zpětnou vazbu (od ca 80% z oslovených) i celkové hodnocení, jehož udržení bude velkou výzvou, sedmnáct účastníků zpětné vazby nám udělilo celkovou hodnotu NPS 88%, což je více než prvotřídní výsledek a je nám velkým závazkem do budoucna. Děkujeme.

Co jsme tedy dělali?

 • Pracovali jsme na projektech (mimo školení) pro sedm zákazníků a uspořádali jsme níže uvedené akce pro osmnáct zákazníků
 • Uspořádali jsme dva semináře čtyři školení s účastí ca 60 osob
 • Společně s FranklinCovey (FC Czech s.r.o.) jsme zorganizovali a realizovali sedm seminářů pro více jak 130 osob z řad zaměstnanců našich zákazníků
 • Zorganizovali jsem úvodní setkání komunity a další se koná 24.1.2020
 • Působili jsme na více jak patnácti akcích jako lektoři
 • Publikovali jsme pět (video)e-learningů na mezinárodních výukových platformách (udemy.com, packtpub.com, amazon.com) a české platformě naucmese.cz
 • Připravili jsme společně s kolegy z partnerské komunitní firmy aplikaci na řízení priorit a projektů
 • Naše komunita dnes čítá přes 25 konzultantů z různých procesů, způsobů myšlení, odborností, praxí na různých úrovních řízení a v různě velkých firmách.

Děkuji tedy tímto

 • všem svým kolegům (partnerům) za angažovanost, nadšení a zodpovědnost, s jakou přistupují k našim zakázkám
 • všem lidem z komunity, která okolo nás vzniká a kteří jsou vždy ochotni poradit, přidat ruku k dílu, kontaktovat někoho, kdo je ještě lepší, nabídnout nové kolegy do komunity (i za to, že věří, že je správné dělat věci “jinak” se zaměřením na dlouhodobé přínosy, i kdyby nás to stálo nějaké tržby či zakázky)
 • všem zákazníkům, nejen za to, že si nás vybrali, ale také za to, že celý rok 2019 jsme neřešili pohledávky po splatnosti a za nové zkušenosti, a dále za rozšiřující se portfolio projektů, které můžeme realizovat
 • všem dodavatelům za ochotnou spolupráci, kvalitu služeb a diskusi řešení či zpětné vazby

A na závěr mi dovolte jeden citát….

Rich Teerlink (Harley Davidson): “Lidé se nebrání změnám, lidé se brání tomu, být měněni.”

S pozdravem a ještě jednou děkujeme všem za přízeň a spolupráci a přejeme mnoho zdraví a úspěchů do roku 2020.

Gerhard Knop

jménem

Leadership Synergy Community s.r.o.

Podobné články

Registrace účastníka

Registrace úspěšně provedena

Potvrzení o registraci jsme zaslali na vámi uvedený email. Brzy se s vámi spojíme. Pokud jste však potvrzení neobdrželi, ověřte složku spam-u. Hezký den vám přeje organizační tým akce.