2019 je za námi a nastal čas bilancování

Je čas bilancování roku 2019. I my, nová firma se ohlížíme za prvním celým rokem činnosti firmy. Dovolte mi tedy stručné ohlédnutí za uplynulým rokem a poděkování všem, kteří se na tom s námi podíleli.

Začnu však od konce…

Na závěr roku jsme požádali naše zákazníky o hodnocení spokojenosti podle metodiky Net Promoter Score. Obdrželi jsme cennou zpětnou vazbu, od ca 80% z oslovených. Sedmnáct hodnotitelů nám udělilo výslednou hodnotu 88% NPS, což je naprosto prvotřídní výsledek, který je pro nás velkým závazkem do budoucna, protože jeho udržení bude skutečně velkou výzvou. Děkujeme.

Na čem jsme pracovali?

 • Realizovali jsme projekty pro sedm zákazníků a vzdělávací akce pro osmnáct zákazníků
 • Uspořádali jsme dva semináře a čtyři školení s účastí ca 60 osob
 • Ve spolupráci s FranklinCovey jsme realizovali sedm seminářů pro více jak 130 osob z řad zaměstnanců našich zákazníků
 • Zorganizovali jsem úvodní setkání komunity (další se koná 24.1.2020)
 • Na 15 akcích jsme se podíleli i jako lektoři
 • Publikovali jsme pět (video)e-learningů na mezinárodních výukových platformách (www.udemy.com, www.packtpub.com, amazon.com) a české platformě www.naucmese.cz
 • Připravili jsme společně s kolegy z partnerské komunitní firmy aplikaci na řízení priorit a projektů
 • Naše komunita dnes čítá přes 25 konzultantů z různých procesů, způsobů myšlení, odborností, praxí na různých úrovních řízení a v různě velkých firmách.

Poděkování patří

 • všem svým kolegům (partnerům) za jejich angažovanost, nadšení i zodpovědnost, s jakou přistupují k našim zakázkám
 • všem lidem z komunity, která okolo nás vzniká a kteří jsou vždy ochotni poradit, přidat ruku k dílu, kontaktovat někoho, kdo je ještě lepší, nabídnout nové kolegy do komunity (i za to, že věří, že je správné dělat věci “jinak” se zaměřením na dlouhodobé přínosy, i kdyby nás to stálo nějaké tržby či zakázky)
 • všem zákazníkům, nejen za to, že si nás vybrali, ale také za to, že celý rok 2019 jsme neřešili pohledávky po splatnosti a za nové zkušenosti, a dále za rozšiřující se portfolio projektů, které můžeme realizovat
 • všem dodavatelům za ochotnou spolupráci, kvalitu služeb a diskusi řešení či zpětné vazby

Na závěr mi dovolte jeden citát….

“Lidé se nebrání změnám, lidé se brání tomu, být měněni.”

Rich Teerlink (Harley Davidson)

S pozdravem a ještě jednou děkujeme všem za přízeň a spolupráci a přejeme mnoho zdraví a úspěchů do roku 2020.

Jménem Leadership Synergy Community; Gerhard Knop

Picture of Gerhard Knop

Gerhard Knop

Další články

Registrace účastníka

Registrace úspěšně provedena

Potvrzení o registraci jsme zaslali na vámi uvedený email. Brzy se s vámi spojíme. Pokud jste však potvrzení neobdrželi, ověřte složku spam-u. Hezký den vám přeje organizační tým akce.