Konference: Svobodná firma a důvěra, cesta k dlouhodobým výsledkům

V září, v odloženém termínu, jsme uspořádali akci, kterou můžeme označit jako vrchol naší dosavadní činnosti v rámci naplňování naší hodnoty inspirace. Akce byla „naší akcí“ především proto, že byla zaměřená k naší druhé základní hodnotě, kterou je důvěra.

Akcí jsme propagovali Karlovarský kraj, proto jsme akci organizovali v Karlových Varech. Rovněž jsme chtěli jsme účastníky inspirovat v příjemném prostředí. Při výběru přednášejících jsme dbali na to, aby to byli především pozitivně smýšlející lidé. Přáli jsme si účastníky, u kterých jsme si byli jistí jejich nadšením pro směr uvažování Svobodných firem, lidi s pozitivní energií. Proto jsme se s pozvánkami zaměřili na přímá oslovení.

Co si hosté odnesli?

Zástupci firem z napříč průmyslovými obory si vyslechli příspěvky řečníků z Etnetera, FranklinCovey, Dioss Nýřany, ICE Industrial Services, Cocuma. Rovněž jsme se dotkli jsme alternativního přístupu ke školství v celosvětovém měřítku, vzdělávacím programem „I ve mně je lídr“, který je realizován společností FranklinCovey.

Přivítali jsme přes pozvaných 40 účastníků. Z dotazníků, které naši hosté na závěr konference vyplnili, vyplývají témata, kterým se chtějí v jejich firmách věnovat.

  1. Odbourávání překážek k důvěře a zvýšení zodpovědnosti spojené s vyšší důvěrou
  2. Zvýšení delegace na zaměstnance a jejich angažovanosti a samostatnosti
  3. Definici firemních hodnot
  4. Motivaci jako takovou – podchycení středního managementu, zlepšením interní komunikace s využitím různých tipů z konference
  5. Definici vize a priorit s propojením na hodnoty a důvěru za účelem zvýšení motivace
Slunný a prostorný stan Jezírko, restaurace a hotel Dvorana Karlovy Vary byl místem konání naší konference

Závěrečné slovo

NPS hodnocení akce 48 při inspiraci a 63 v oblasti zaujetí pro další akce podobného tématu jsou pro mě osobně pouze čísla potvrzující domněnku, že v oblasti svobody v práci, důvěře a interní komunikaci máme v České republice velký potenciál. Co je však pro mě důležitější je fakt, že jsem poznal a viděl mnoho známých i neznámých tváří, které aktivně o těchto tématech přemýšlí a jsou jim otevření. To mě naplňuje vírou v to, že jdeme jako firma a komunita správným směrem a věnujeme se správným tématům, přestože je to cesta dlouhá a ne vždy úspěšná.

Z čeho jsem však byl nadšený, byla atmosféra. Když jsem akci začal vymýšlet a s kolegy připravovat, chtěl jsem to přesně tak, jak to dopadlo. A dopadlo to asi ještě lépe. Pozitivní lidé, otevřené diskuse s občas protiřečícími si řešeními, protože každá firma je jedinečná, pozitivní lidé v nelehké době nastupující 2 vlny Covid pandemie, kteří jsou plní síly a své vnitřní motivace. Všem za to děkuji.

Co bude dál?

Vyřčená, ale ne zcela zodpovězená zůstala otázka implementace principů „Svobodné firmy a Důvěry“ v korporátních firmách. Budeme však nadále pomáhat a posilovat lidi i týmy, které chtějí tímto směrem jít, a to nejen v korporátních firmách. Budeme podporovat diskusi a hledat i průmyslové firmy, kde principy Svobodných firem mohou fungovat. Budeme je inspirovat i v maličkostech, které, jak jsme přesvědčeni, lze realizovat všude! Jednoduše proto, že jsou to principiální záležitosti. Důrazem na lidský charakter, drobnou nefinanční motivaci, otevřenou komunikací jakéhokoliv tématu. Zkrátka drobnostmi, které zvýší důvěru a eliminují strach.

Naše plány

  • V roce 2021 uspořádáme podobnou akci z oblasti interní komunikace. Nese pracovní název „Firemní vrba“
  • Budeme pracovat na přípravě akce, která bude propagovat alternativní metody školství.
  • Obojí na bázi prvků ze Svobodné firmy a semináře Důvěra, který osobně lektoruji, mj. i společně s jedním z řečníků konference Lumírem Šarmanem. 
  • A když se podaří i realizovat naše sny, tak Monika Gondášová za podpory dalších osob i řad účastníků dnešní konference vydá naši první knihu: Dílny pro 2. stupeň základní školy.

Jménem Leadership Synergy Community s.r.o. ; Gerhard Knop

Picture of Gerhard Knop

Gerhard Knop

Další články

Registrace účastníka

Registrace úspěšně provedena

Potvrzení o registraci jsme zaslali na vámi uvedený email. Brzy se s vámi spojíme. Pokud jste však potvrzení neobdrželi, ověřte složku spam-u. Hezký den vám přeje organizační tým akce.