Systém plánování dopravy – time slot

V rámci projektu v oblasti logistiky, na kterém aktuálně pracujeme u jednoho z našich zákazníků se mimo jiné zabýváme tématem plánování doprav. Konkrétně se snažíme zefektivnit příjezdy vozidel na definovaná vykládková místa, řídit jejich pohyb v areálu, lépe pracovat s časem a předávat dostatečné množství informací všem, kteří se procesu účastní.
Logistika

Také chceme zpřístupnit plán dalším oddělením, aby nedocházelo k případným blokacím vykládkových míst a abychom mohli lépe plánovat práci manipulantům. Mimo sdílení informací potřebujeme data také sbírat, abychom mohli procesy lépe řídit, zefektivňovat a dále vyhodnocovat. Proto by mělo být součástí implementace také možnost sbírat více detailních dat o době příjezdu aut, délce nakládek a vykládek
a podobně.

Díky tomu, že zákazník již nějakou dobu využívá své vlastní řešení, které mu obstojně pomáhá s plánováním doprav, máme základní procesy již nastavené. Nicméně systému v tuto chvíli chybí místní určení vykládek, předávání a sběr informací je do velké míry analogový a systém je úzce zaměřen pouze na dopravy vztažené k výrobním zakázkám.

Na druhou stranu je zde zase poměrně široké provázání s dalšími moduly systému.

Začali jsme tedy definicí toho, co bychom od nového systému očekávali a kompletně jsme si připravili značení v areálu a vykládkových míst. Dále jsme hledali směr, kterým se vydat. Zda využít některé
z hotových řešení nebo dále rozvíjet již zaběhlý systém. V tomto bodě jsme navázali spolupráci se společností TIME SLOT CONTROL, která vyvíjí vlastní software zaměřený přesně na tuto problematiku
a využili jejich nabídku vyzkoušet jejich nástroj ve zkušebním období.

Zatím jsme na začátku testování, ale už teď můžeme vidět, že množství informací a způsob předávání informací v rámci firmy i mezi dopravci je na velmi dobré úrovni. Přirozeně zde chybí detaily a provázání
s dalšími moduly systému, který se používá. Na konci testovacího období se tedy ocitneme na rozcestí.
A to, zda dáme přednost hotovému řešení a přizpůsobíme procesy, případně více provážeme oba systémy, nebo budeme investovat do rozvoje vlastního řešení, které doplníme v nové funkce.

Martin Klomínek

Lscgroup

Lscgroup

Další články

Registrace účastníka

Registrace úspěšně provedena

Potvrzení o registraci jsme zaslali na vámi uvedený email. Brzy se s vámi spojíme. Pokud jste však potvrzení neobdrželi, ověřte složku spam-u. Hezký den vám přeje organizační tým akce.