Kdo jsme? Leadership Synergy Community nebo něco víc?

Aktuálně překračujeme hranici 4.roku firemní existence LSC. Zdálo by se, že strategie je jasná a že jsou známy způsoby, kterými chceme ke zvelebování firemních prostředí (zejména Karlovarského kraje) přispívat. Že víme, co pro své okolí představujeme a že dobře známe své silné a slabé stránky. A přestože tohle téma sebeurčení v komunitě stále rezonovalo, byl žádaný výsledek a klid v duši v nedohlednu.

Trápili jsme se otázkami, které mnohým z nás nedaly spát. Co je naším produktem? Kdo je komunita LSC? Skutečně pracujeme synergicky? Proč není vzájemná spolupráce v takovém rozsahu, jak bychom si přáli? Od našeho posledního setkání na podzim 2021 v Č. Budějovicích, kde jsme si stejné otázky pokládali, uplynul nějaký čas. Ukázalo se, že byl skutečně důležitý, neboť v jeho průběhu jsme měli možnost si mnohé ujasnit a mnohé o sobě zjistit a sami sobě s otevřeností přiznat.

Například to:

 • Že je LSC většinou spojována s mou osobou a že je nutné to změnit
 • Že stále neumíme připravit srozumitelný produktový leták či obsah na webu, že máme potíže s propagací toho, co umíme
 • Že máme pocit, že díky velkému rozsahu našich služeb a znalostí nám zákazníci dobře nerozumí a neumí identifikovat naši přidanou hodnotu
 • Přestože jsme lidsky hodnotově podobně naladěni, jsme stále skupinou lidí s různými potřebami, motivací a časovou dostupností. Je nezbytné si to uvědomit
 • Že chceme pracovat na „srdečních“ projektech více než dnes
 • Že ne všichni vnímají stejně naše základní hodnoty a že ne všichni chápou principy FranklinCovey, které v LSC považujeme za určující

Komunita v projektech a rozsáhlejší transformace – to JSME MY!

Projekty, ze kterých máme největší radost jsou ty, kde pomůžeme více než s jedním projektem či problémem. Je to dlouhodobá spolupráce a zapojení různých odborností našich spolupracujících kolegů. Příkladem budiž dva vybrané projekty, kde pracujeme nejdéle. (Pokud má někdo zájem o referenci či název firmy, obraťte se přímo na mě, děkujeme za pochopení. Ti kdož nás znají, ví o jaké firmy se jedná). 

Zákazník č. 1 (spolupráce pokračuje, více jak 4 roky, 12 zapojených konzultantů): systém odměňování, organizační struktura, vizualizace řízení výrobního úseku, implementace čárových kódů, normování práce, vzdělávání mistrů, vzdělávání vedení s využitím produktů FranklinCovey, nábor nových kolegů z našeho okruhu, převzetí řízení jedné části výroby, návrhy na změny různých procesů, moderace.

Zákazník č. 2 (spolupráce pokračuje, ca 4 roky, 7 zapojených konzultantů): prvotní analýzy finančních výkazů, interim řízení účetnictví vč. výkonu pozice senior účetní, prodej části podílu na firmě, zavedení porad, zahájení formátů interních komunikací, vizualizace, a priorizace aktivit, vizualizace IT infrastruktury a probíhající slaďování datových toků pro reporting, marketing, cenotvorbu, skupinový reporting do zahraničí, zavedení plánování a forecastingu, vzdělávání s využitím produktů FranklinCovey, příprava a řízení stěhování do nových (větších) skladových prostor vč. výběru partnera, příprava (a odsunutí) implementace ERP systému (volba jiného řešení), moderace.

Cítíme se být hodnotnými partnery v rámci firemních změn a transformací. Jsme komunitou lidí s odbornými znalosti napříč firemními procesy. Dokážeme našim zákazníkům pomoci v širokém rozsahu znalostí. Nabízíme jim je se stejnými základy v myšlení a stejnými hodnotami, důvěrou a inspirací. Podle vaší zpětné vazby máme společné i to, že se snažíme o individualizovaná řešení a otevřenou komunikaci. Moc si vašeho hodnocení vážíme.

Klíčoví lidé v komunitě si zaslouží „svůj projekt – svojí značku“

Díky tomu že se k nám za poslední dva roky přidali 4 klíčoví lidé, máme 100% růst (a další se nám hlásí). Chceme, aby každý, kdo má v srdci nadšení to směl dát najevo a mohl rozvíjet svou značku. Chceme, aby lidé, kteří nás oslovují s nabídkou ke spolupráci věděli, jak by mohl vypadat jejich rozvoj a zapojení. Chceme, aby našim zákazníkům byla LSC komunita lépe čitelná, a to nejen z pohledu produktové nabídky ale i lidmi, kteří v komunitě působí. Nechali jsme se inspirovat příběhy firem zkušenějších, svobodných, Etneterou a Apliftingem a připravili sled událostí, které v brzké době nastanou. U našeho klienta Františkovy Lázně Aquaforum jsme uspořádali strategické setkání komunity, kde jsme řešení uvedených otázek prezentovali našim nejbližším komunitním spolupracovníkům.

Srdce rovná se značka a třeba i firma:

Co jsou tedy ty hlavní závěry našich přípravných schůzek a sdílení s našimi nejbližšími spolupracovníky.

 1. Přejmenujeme se: Leadership Synergy Community max. od 1.1.2023 získá nové jméno. Záměrně jej neuvádím, přestože ho naši nejbližší spolupracovníci a komunitní kolegové už znají.
 2. Peter mění svou roli: Zakladatel LSC a jeden z našich nejbližších kolegů Peter Debnár se stáhl z pozice vlastníka do komunitního systému spolupráce
 3. Nové značky a případně i firmy: Založíme několik nových značek, které budou zřetelně vyjadřovat co nabízí a kdo za nimi stojí. Tam, kde budeme vědět, že máme jasné nadšence pro daný produkt a rovněž máme smysluplný obsah včetně rozsahu zakázek, založíme firmu, kterou pak budou rozvíjet především sami její nadšenci. U produktů, kde nemáme nadšence, připravíme značku, kterou pak budeme udržovat do doby, než se nadšenec najde a daný produkt a rozsah zakázky nedospějí do samostatnosti
 4. Firma na digitalizaci: V LSC budeme mít novou dceřinou firmu se zaměřením na oblasti digitalizace a automatizace procesů ve financích, controllingu, vizualizace, práci s daty
 5. Akce a konference: Možná… založíme firmu v oblasti pořádání akcí, konferencí, školení, teambuildingů, firemních výročí, natáčení video záznamů, reportáží, podcastů, moderování. Využijeme tak naše zkušenosti z úspěšných realizací čtyř konferencí a nespočtu školení

Reakce účastníků setkání:

„Teď je pro mě Leadership Synergy Community srozumitelnější – vím, co děláte…“

„Máme radost, že jsme konečně přes budoucí značky či firmy zjednodušili popis rozsahu služeb…“

„Nemusíme lpět na některých hodnotách pro všechny služby stejně a můžeme tím i jednodušeji vysvětlovat spolupráci v komunitě či přibírat nové kolegy, trvalé i dočasné…“

„Až budou existovat 2-3 firmy, budou vlastně klíčovým zákazníkem Leadership Synergy Community konzultanti v komunitě…“

„Dejte si pozor na větší segmentaci, aby nedošlo k roztříštění a ztrátě dnešní synergie mezi core-team a nejbližší komunitou…“

„Máme velký potenciál v oblasti logistiky a výroby. Zatím však nevíme, s kým do toho vlétnout ve větším rozsahu. To se ale může se velmi rychle změnit…“

„Pro mě bylo skvělé znovu vidět tu energii, kterou to vlilo do žil kolegům z core teamu a slyšet slova o velkém pokroku v definici toho, co je to Leadership Synergy Community s.r.o.…“

Diskuse

Na závěr a co teď?

Práce, práce, práce, protože jinak se nic z toho, co jsem napsal nestane skutečností. Možná budeme nadále rostoucí a chválené společenství, ale nebudeme čitelní našim zákazníkům a novým adeptům ke spolupráci v komunitě. Jak to dopadne je jenom na nás.

Gerhard Knop-zakladatel

Picture of Gerhard Knop

Gerhard Knop

Další články

Registrace účastníka

Registrace úspěšně provedena

Potvrzení o registraci jsme zaslali na vámi uvedený email. Brzy se s vámi spojíme. Pokud jste však potvrzení neobdrželi, ověřte složku spam-u. Hezký den vám přeje organizační tým akce.