Strategie jako stav mysli: Kniha a PRO VÝROBA Tour

V rámci PRO VÝROBA Tour 2023, která probíhala z 19. na 20.10.2023 ve firmě Grund s tematickým zaměřením na Rodinné firmy jsme završili celý cyklus a to křtem knihy – STRATEGIE JAKO STAV MYSLI.

Touto cestou bych rád poděkoval Jindřich Minx za možnost s ním tuto knihu napsat. Vděčím mu za inspirující rozhovory, podněty, nad kterými jsme strávili čas a zároveň za jeho zkušenosti, které jsme mohli do knihy vložit.

Knihu jsme začali s Jindrou tvořit na pozadí našich rozhovorů, které jsme vedli právě na téma #Strategie jako stav mysli. Celkem vznikly tři rozhovory v celé sérii. Knihu jsme doplnili ještě o další důležité úvahy o strategii a také o to, jakým způsobem přistupovat k její realizaci.

Byl jsem velmi rád, že křtu se ujal právě Jiří Grund. S Jirkou nás spojuje mnohé, a to nejen v pracovním, ale hlavně i v osobním životě. Tímto mu děkuji za to, jak se této role ujal.

Často jsme si brali inspiraci ze svého okolí. Mnoho lidí nás při psaní obohatilo a za to jim patří velký dík. Někteří z nich si to ani neuvědomují a to je to krásnější.

Do knihy jsme vložili přesně 50 klíčových otázek, které by si měl zodpovědět každý, kdo se reálně zamýšlí nad strategii své organizace nebo firmy. Právě tyto otázky mají nastavit stav mysli a tím zahájit celý proces uvažování nad strategií.

Knihu jsme psali s cílem, aby kolovala mezi lidmi a mohli si ji mezi sebou předávat a tím začít sdílet své příběhy, které tvoří podnikatelské prostředí kolem nás. Toto prostředí je plné úžasných příkladů, které je třeba zviditelnit. Nemám na mysli jen ty pozitivní příběhy, ale také momenty, kdy se třeba tolik nedařilo. Vydali jsme se špatným směrem a získali tak cenné ponaučení. Toto všechno je důvod, proč budeme s Jindrou psát i pokračování, ve kterém chceme tyto příběhy přiblížit. Zároveň bude pokračovat i příprava PRO VÝROBA Tour 2024, která některé z příběhů přiblíží.

Picture of Peter Debnár

Peter Debnár

Další články

Registrace účastníka

Registrace úspěšně provedena

Potvrzení o registraci jsme zaslali na vámi uvedený email. Brzy se s vámi spojíme. Pokud jste však potvrzení neobdrželi, ověřte složku spam-u. Hezký den vám přeje organizační tým akce.